33 ülkeden yüzlerce kuruluşu temsilen önde gelen sivil toplum platformları dünya Müslümanlarının genel kongresi ve İslam’ın ortak vicdanı mesabesinde olan Arafat Vakfesi gününde ümmetin en önemli ve öncelikli meselelerinden biri olan Kudüs ve Mescid-i Aksa için ortak bir çağrıda bulunuyor.

Çağrının amacı fert fert tüm dünya Müslümanlarına, farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, İslam İşbirliği Teşkilatı’na, Birleşmiş Milletlere ve nihayet bütün insanlığa Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili sorumluluklarına ve görevlerine sahip çıkmaya çağırmak ve bu hususta kamuoyu farkındalığını artırmak.

30 Temmuz 2020 günü “Arefe 1441 Kudüs Çağrısı: Ümmetin Haremi Mescid-i Aksa” çağrı metni Türkiye’den ve tüm dünyadan paydaşlar aracılığıyla farklı dünya dillerinde Müslüman kamuoyuna ve tüm insanlığa beyan edilecek, sosyal medya üzerinden de yaygınlaştırılacaktır.

Ayrıca çağrıya iştirak eden platformların temsilcileri ile birlikte önde gelen alim, akademisyen, entelektüel ve sivil toplum önderleriyle gün boyu canlı söyleşiler gerçekleştirilecektir.